– Trường Tiểu học Đông Bình B  được thành lập  trước năm 1963  thuộc xã Đông Thành – Huyện Bình Minh – Tỉnh Vĩnh Long. Từ năm  1975  đến 1987 Trường được mang tên là  Trường cấp I A Đông Thành.

4vxcb

– Năm 1995 do tình hình tách huyện, Thị theo NĐ số 85/CP, ngày 9/8/1994 Trường TH cấp I A  Đông Thành được đổi tên là Trường Tiểu học Đông Bình B. thuộc Âp Đông Bình A.

2lhmkfv

– Đến tháng 03/2013 Huyện Bình Minh trở thành Thị xã Bình Minh nên Trường Tiểu học Đông Bình B thuộc Khóm Đông Bình A – Phường Đông Thuận – Thị xã Bình Minh – Tỉnh Vĩnh Long.

3ughd